• Bùi Thị Kim Chậm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0764327611
  • Email:
   btkcham.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 • Trần Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0766899660
  • Email:
   tttloan.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0939736563
  • Email:
   ntqnhu.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Diệp Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán - TT Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0905452148
  • Email:
   dththuy.mntanphuoc@laivung.edu.vn
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế trường học
  • Điện thoại:
   0939546603
  • Email:
   tthien.mntanphuoc@laivung.edu.vn
 • Biện Đức Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0939402032
  • Email:
   bdngan.mntanphuoc@laivung.edu.vn
 • Trần Thị Thu Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TT Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0932178408
  • Email:
   tttkieu.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 • Lê Thị Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TT Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0932745284
  • Email:
   ltndiep.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Trần Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935862896
  • Email:
   ttblien.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 • Phan Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0783487047
  • Email:
   ptkdung.mntanphuoc@laivung.edu.vn
 • Trần Thanh Nhã Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0798081790
  • Email:
   ttntruc.mntanphuoc@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 • Huỳnh Thị Mỹ Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972755370
  • Email:
   htmloan.mntanphuoc@laivung.edu.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 46